Piekrišana noteikumiem

Apskatot vai izmantojot šo vietni, kurai var piekļūt vietnē Odyssey-factory.com, Jūs piekrītat ievērot visus šos vietnes lietošanas noteikumus un piekrītat visiem piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem. Ja nepiekrītat kādam no šiem noteikumiem, Jums ir aizliegts piekļūt šai vietnei un izmantot mūsu pakalpojumu. Visi materiāli šajā tīmekļa vietnē ir aizsargāti ar preču zīmju likumu un autortiesībām.

Šo lietošanas noteikumu izpratnē termini “uzņēmums”, “vietne”,“mēs” un “mūsu” attiecas uz Odyssey-factory.com.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes. Izmantojot Odyssey-factory.com vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Lielākā daļa mūsdienu interaktīvo vietņu izmanto sīkfailus, lai mēs varētu iegūt lietotāja informāciju par katru apmeklējumu.

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu lapas funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu tiem, kas to apmeklē. 

Autortiesības

Ja vien lietotājs nav ieguvis atļauju izmantot mūsu vietnes materiālus ar mums sazinoties, visiem lietotājiem tiek piešķirta atļauja īslaicīgi lejupielādēt vienu materiālu kopiju mūsu vietnē tikai personiskai, nekomerciālai īslaicīgai apskatei. Šī ir licences piešķiršana, nevis īpašumtiesību nodošana, un saskaņā ar šo licenci Jūs nedrīkstat:

 • pārveidot vai kopēt materiālus;
 • izmantot materiālus jebkādiem komerciāliem nolūkiem vai jebkurai publiskai demonstrēšanai; 
 • noņemt no materiāliem jebkādas autortiesības vai citas īpašumtiesības; 
 • materiālu nodot citai personai vai materiālu “atspoguļot” jebkurā citā serverī.

Produkti

Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk parādītu vietnē pieejamo produktu krāsas, funkcijas, specifikācijas un detaļas. Tomēr mēs negarantējam, ka produktu krāsas, funkcijas, specifikācijas un informācija būs precīza, pilnīga, uzticama, aktuāla vai bez citām kļūdām, un Jūsu elektroniskais displejs var precīzi neatspoguļot faktiskās krāsas un detaļas produktiem. Visi produkti ir atkarīgi no pieejamības, un mēs nevaram garantēt, ka preces būs noliktavā.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pārtraukt jebkuru produktu ražošanu. Cenas visiem produktiem var mainīties.

Maksājumi un pasūtījumi

Mēs pieņemam šādus maksājuma veidus:

Visa

Mastercard

Bankas pārskaitījums

Jūs piekrītat sniegt pašreizējo, pilnīgu un precīzu informāciju par pirkumiem un konta informāciju, kas veikti, izmantojot vietni. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un maksājumu informāciju, tostarp e-pasta adresi, maksājuma metodi un maksājumu kartes derīguma termiņu, lai mēs varētu pabeigt Jūsu darījumus un sazināties ar Jums, ja tas būs nepieciešams. Jūs piekrītat apmaksāt visus izdevumus kas ir radušies saistībā ar preču iegādi, tai skaitā piegādes maksas un importa izdevumus, ja tādi tiek piemēroti. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas cenu noteikšanā, pat ja mēs jau esam pieprasījuši vai saņēmuši maksājumu.

Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, kas veikts, izmantojot vietni. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt katras personas, mājsaimniecības vai uzņēmuma pasūtījumu. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, ko veic viens un tas pats klients, klienta konts vai cits klients, kas izmanto vienu un to pašu norēķinu metodi un/vai piegādes adresi. Mēs paturam tiesības ierobežot vai liegt piekļuvi mājaslapai, kā arī atcelt pasūtījumus tiem lietotājiem, kuri pēc mūsu sprieduma ir pārkapuši šos vietnes lietošanas noteikumus vai ir veikuši negodīgas darbības attiecībā pret vietni.

Klientu konti

Izmantojot vietni, Jūs apliecināt un garantējat, ka: 

 • visa Jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga un Jūs saglabāsiet šādas informācijas precizitāti un pēc vajadzības nekavējoties atjaunināsiet šādu reģistrācijas informāciju;
 • Jums ir tiesībspēja un Jūs piekrītat ievērot šos noteikumus
 • Jūs neesat nepilngadīgais jurisdikcijā, kurā dzīvojat; 
 • Jūs nepiekļūsit vietnei, izmantojot automatizētus vai necilvēciskus līdzekļus, izmantojot robotprogrammatūru, skriptu vai citādi;
 • Jūs neizmantosiet vietni jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem un gadījumā, ja sniegsiet nepatiesu, neprecīzu, neaktuālu vai nepilnīgu informāciju, mums ir tiesības apturēt vai pārtraukt Jūsu konta darbību.

Mēs paturam tiesības: 

 • pārraudzīt, vai vietnē nav pārkāpti šie lietošanas noteikumi;
 • veikt attiecīgus juridiskus pasākumus pret ikvienu, kurš pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumu vai lietošanas noteikumus, tostarp bez ierobežojumiem ziņot par šādu lietotāju izpildiestādēm;
 • pārvaldīt vietni tā, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu un veicinātu pareizu vietnes darbību.

Uzņēmums bez iepriekšēja brīdinājuma var pārskatīt vai iekļaut šajos lietošanas noteikumos papildinājumus vai labojumus. Lūdzu, pārbaudiet pašreizējos lietošanas noteikumus katru reizi, kad izmantojat vietni. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat ievērot šo lietošanas noteikumu pašreizējo versiju.